Designers

Paul Smith

Met meer dan veertig jaar vakkennis op de teller, is Paul Smith een van de meest toonaangevende prêt-à-porter ontwerpers van deze tijd. De Britse ontwerper beschikt niet enkel over de gave om trends steeds die ene stap voor te zijn. Even vaak vormt zijn bijzondere visie de grondslag van vernieuwde ideeën en grensverleggende ontwikkelingen in de modewereld. Humor en jongensachtige nonchalance in perfect evenwicht met een liefde voor traditie en tijdloze klassiekers vormen de kernwaarden waarmee Paul Smith steeds opnieuw verrast. De P.S. Collection combineert elegante snits en hedendaagse details in gestroomlijnde silhouetten.

Stephan Schneider

Uitgepuurd, intelligent en op en top Schneider: seizoen na seizoen schept deze meester-ontwerper een geheel eigen wereld om te ontdekken. Sinds hij afstudeerde aan de Antwerpse Academie ontwikkelde Stephan Schneider een hoogst persoonlijke vormentaal waarin melancholie en avant-garde naadloos in elkaar overvloeien. Schneider combineert minimalistische snits, zachte kleuren en geraffineerde stoffen met een meesterlijk gevoel voor vakmanschap. Verrassende details en verborgen accenten maken elke collectie tot een mysterieus verhaal waarin Schneiders zeldzame signatuur stevig verankerd zit. Made in Belgium.

Jean-Paul Knott

Na zijn opleiding aan de Fashion Institute of Technology in New York en de jaren als rechterhand van Yves Saint Laurent, richt Jean-Paul Knott in 2000 zijn langverwachte eigen lijn op. In zijn collecties zitten ongedwongen vrouwelijkheid en architecturale elegantie steevast verweven. Met zowel Franse flair als Japanse invloeden slaagt de Belgische ontwerper erin de eigenheid van elk materiaal ten volle te exploreren. Knotts silhouetten getuigen dan ook van een moeiteloze sierlijkheid, versterkt door scherpe details.

Tim Van Steenbergen

Tim Van Steenbergen studeerde magna cum laude af aan de Academie van Antwerpen en streeft tot op vandaag de perfectie na. In zijn collecties integreert de Belgische ontwerper vakmanschap en klassieke waarden in uitzonderlijk hedendaagse ontwerpen. Met groot respect voor het metier onderscheidt Tim Van Steenbergen zich door handwerk, minutieuze aandacht voor elk detail en materialen van de hoogste kwaliteit. Samenwerkingen met internationale dans- en theatergezelschappen schemeren door in de unieke stijl van Tim Van Steenbergen: een uitgepuurde ode aan de krachtige vrouw.

Maison Margiela MM6

Even iconisch als iconoclastisch, zonder compromis en verfijnd tezelfdertijd: Maison Margiela belichaamt een visionaire en fascinerende kijk op prêt-à-porter. Bijlijn MM6 borduurt bedachtzaam verder op de ontwikkelingen binnen streetwear en hedendaagse subculturen zonder ooit aan klasse in te boeten. MM6 staat symbool voor een gedurfde uitdrukking van onconventionele mode met pit. Sinds 2014 staat John Galliano aan het creatieve roer van het legendarische huis met Belgische roots.

Hope

Dankzij de doorgedreven visie en uitgepuurde esthetiek, belichaamt Hope de essentie van de Scandinavische look and feel. Het hoofd van het ontwerpbureau Frida Barb puurt inspiratie uit traditionele werkkledij en vintage uniformen, met consistente en karakteristieke conceptcollecties als resultaat. Hope verkiest relaxte subtiliteit boven extravagantie en combineert authenticiteit feilloos met functionaliteit. Met oog voor fijne texturen en uitgelezen patronen, gaat Hope consequent voor duurzame materialen die tegen een actief leven opgewassen zijn en mooier worden met de tijd.

 


Paul Smith

With over forty years of expertise, Paul Smith is one of the leading ready-to-wear designers of our time. Not only has he got the ability to anticipate trends, his unique views equally as often lay at the very base of innovative ideas and groundbreaking developments in the world of fashion. Boyish nonchalance and sense of humor are enhanced by Smith's passion for tradition and the classics. The P.S. Collection combines elegant cuts and contemporary details into streamlined silhouettes.

Stephan Schneider

Distinguished, intelligent and genuinely Schneider: season after season this master designer creates a whole new world to discover. Since graduating from the Antwerp Academy of Fine Arts, German-born Stephan Schneider developed a highly personal visual language in which melancholy and avant-garde seamlessly flow into each other. Schneider combines minimalist cuts, soft colors and sophisticated fabrics with a masterful sense of craftsmanship. Surprising details and hidden accents make each collection into a mysterious story in which Schneider's exceptional signature is firmly entrenched. Loved worldwide, made in Belgium.

Jean-Paul Knott

After graduating from the Fashion Institute of Technology in New York, Jean-Paul Knott flourished as a designer in his position as assistant to Yves Saint Laurent. In 2000 the Belgian designer founded his long awaited eponymous line in which casual femininity and architectural elegance are consistently intertwined. With French flair and Japanese influences Jean-Paul Knott succeeds in exploring the uniqueness of each material to the full. Accordingly Knott's silhouettes exemplify an effortless elegance, enhanced by sharp details.

Tim Van Steenbergen

Tim Van Steenbergen graduated magna cum laude at the Antwerp Academy of Fine Arts and has pursued perfection ever since. In his collections the Belgian designer transfers craftsmanship and the old values into different and modern design. With great respect for the métier Tim Van Steenbergen distinguishes himself through handwork, meticulous attention to detail and high quality materials. Collaborations with international dance and theatre companies shimmer through his practice, resulting into a refined homage to the powerful woman.

MM6 Maison Margiela

Iconic, yet iconoclastic, radical and sophisticated at the same time: Maison Margiela embodies a visionary and fascinating take on ready-to-wear. MM6 thoughtfully adapts developments within street wear and contemporary subcultures without ever compromising on class. MM6 symbolizes a bold expression of unconventional fashion with spirit. Since 2014, John Galliano sets the creative direction of the legendary fashion house with Belgian roots.

Hope

Combining dedication to high quality performance with refined aesthetics, Hope expresses the very essence of the Scandinavian look and feel. Deriving inspiration from traditional men's work wear and vintage uniforms, the head of design Frida Bard creates consistent and recognizable concept collections. Hope's signature style is low key and raw rather than extravagant and delicately merges authenticity with functionality. At Hope, special attention goes out to materials holding fine textures and subtle patterns that age with beauty.